Завантажити (формат pdf - 994 KB)

ЗАКОН УКРАЇНИ Про ветеринарну медицину

ЗАКОН УКРАЇНИ Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Положення про Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок

Положення про Національний центр штамів мікроорганізмів і порядок депонування штамів мікроорганізмів

Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини

Про затвердження форм заяв, переліку матеріалів реєстраційного досьє та порядку його формування

Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини

Про затвердження Інструкції про порядок зберігання, підтримання, відпуску, завезення в Україну і вивезення штамів мікроорганізмів, токсинів і отрут тваринного та рослинного походження, які використовуються для потреб ветеринарної медицини та науки

Про затвердження Інструкції про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури

Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів

Порядок проведення атестації відділів біологічного контролю підприємств-виробників ветеринарних імунобіологічних препаратів

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва ветеринарних медикаментів і препаратів, оптової, роздрібної торгівлі ветеринарними медикаментами і препаратами

Про затвердження Порядку проведення атестації відділів біологічного контролю підприємств-виробників ветеринарних імунобіологічних препаратів та Порядку проведення атестації виробництв ветеринарних імунобіологічних препаратів

Перелік платних адміністративних послуг, які надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, органами та установами, що входять до сфери її управління

Перелік матеріалів реєстраційного досьє та порядок його формування

Положення про Державну фармакологічну комісію ветеринарної медицини

Стандарт надання адміністративної послуги проведення державної ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного та рослинного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів та кормів

Про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав

Положення про спеціалізовану вчену раду

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Про порядок депонування штамів мікроорганізмів

O R D E R 14.07.2008  N 133

НАКАЗ 10.11.2017 м. Київ № 606 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2018 р. за № 106/31558 Про затвердження Положення про основні вимоги до виробництва ветеринарних препаратів та Правил належної виробничої практики ветеринарних препаратів