Ukrainian Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Basque Belarusian Bosnian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Filipino Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hindi Hungarian Icelandic Indonesian Irish Italian Japanese Kannada Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malay Maltese Norwegian Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Thai Turkish Urdu Vietnamese Welsh Yiddish

 

Депозитарій Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів засновано Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1994 року № 705 «Про державну систему депонування штамів мікроорганізмів».

Керуючись Будапештським договором, відповідно до якого 28 квітня 1977 року держави-учасниці утворили Союз з міжнародного депонування мікроорганізмів для здійснення патентної процедури, Депозитарій виконує вимоги Всесвітньої організації інтелектуальної власності (http://www.wipo.int/portal/en/index.html) та здійснює одну із ланок захисту об’єктів інтелектуальної власності. Депозитарій входить до Світової федерації колекцій культур (WFCC, http://www.wfcc.info/ccinfo/collection/by_id/1075).

Одним із основних документів є «Інструкція про порядок депонування в Україні штамів мікроорганізмів з метою здійснення патентної процедури», затверджена спільним наказом Держпатенту України та Національної академії наук України № 106/115 від 26 червня 1995 року. Даною інструкцією визначається процедура депонування штамів мікроорганізмів, основні права та обов’язки депозитарію і депозитора, в додатках наведено типові зразки паспорту на штам, що депонується.

Пунктом 7 статті 12 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» визначено, що опис винаходу (корисної моделі) повинен викладатися у визначеному порядку і розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб його зміг здійснити фахівець у зазначеній галузі.

Депонування мікроорганізму є невід’ємною частиною патентної процедури і необхідне для розкриття суті винаходу  повною мірою.

Відповідно до пункту 3 «Положення про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1349, під час реєстрації вітчизняного ветеринарного засобу заявник повинен депонувати штами мікроорганізмів, які використовуються при виробництві та контролі якості такого засобу. При цьому депозитор керується «Правилами депонування вакцинних, актуальних і контрольних штамів мікроорганізмів», затверджених наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 12 березня 2001 року № 27. Дані правила описують процедуру депонування з метою виробництва ветеринарних засобів, яка відрізняється необхідністю надання специфічної сироватки на кожен штам, а також термінами депонування (до 5 років, п. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»).

На верх